Forsikring og skadeskjema

Barn (t.o.m. 12 år)


Alle barn som er medlem i klubben eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Les mer om forsikring av barn t.o.m. 12 år her

Ungdom og voksne (13 - 75 år)


Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Tryg Forsikring. Her velger du forbundsavtale. Avtalenummeret er 6505854.

Tryg Skadeskjema