Endelig oppstart!

Submitted by
Jon Olav Kvalsund
Publisert
14. januar 2022

Gjeldende koronaretningslinjer åpner for at vi kan gjenoppta treningene f.o.m. uke 3 etter oppsatt treningstid.

Barn og unge under 20 år kan trene med kontakt mens voksne fylt 20 år er anbefalt å trene med 1-2 meters avstand.

Anbefalinger om antall gjelder fortsatt, og instruktørene vil dele opp partiene i grupper på de aktuelle treningene.

Hold god avstand ved inn- og utgang av hallen, spesielt når neste parti skal inn. Bruk gjerne begge inngangene til Speilsalen.

Vi gleder oss!

Treningstidene finner du her!