Konkurranse- og fritreninger

På grunn av den nye hallvaktordningen som ble innført i kommunen er vi nå selv ansvarlige for at det er hallvakter tilstede under treningene.

Klubben og kommunen har gitt opplæring til flere medlemmer, blant annet alle partiansvarlige instruktører, for å dekke kravet for alle organiserte partitreninger.

Har du spørsmål om den aktuelle treningen ta kontakt direkte med oppsatt hallvakt.

Tilbakemeldinger på hallvaktordningen kan sendes til Hanne Egeness på 400 71 597.

Ønsker du å hjelpe oss med å være hallvakt? Ta kontakt med Håkon Høgsberg Hovstein på 476 82 809.